రైతుల సమస్యలు పై ఏపీ కొత్త గవర్నర్ తో రాష్ట్ర కిసాన్ సెల్ అధ్యక్షులు జెట్టి గురునాధరావు …!!

రైతుల సమస్యలుపై గవర్నర్ గారితో జెట్టి గురునాధరావు గారు కిసాన్ సెల్ అధ్యక్షులు భేటి అయ్యారు. ఆయనతో రైతు రుణమాఫీ గురించి…