మీనా రాశి జనవరి – రాశి ఫలాలు

మీనా రాశి వారు ఈ నెల 17వ తేదీన మిత్రులతో విభేదాలు పెట్టుకోడం మంచిది కాదు. 23 వ తేదీన ఎటువంటి…

కుంభరాశి జనవరి – రాశి ఫలాలు

కుంభరాశి వారు జనవరి 5, 21, 26 తేదీలలో బ్యాంకు మరియు ఇతర ఆర్థికపరమయిన లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. మూడవ…

మకర రాశి జనవరి – రాశి ఫలాలు

మకర రాశి వారు ఈ నెల 11, 17, 24 తేదీలలో వాహనాలతో, ఆర్ధిక విషయాలలో మరింత ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిందని…

ధనురాశి జనవరి – రాశి ఫలాలు

ధనురాశి వారు ఈ నెలలో పౌర్ణమికి ముందు వెనుక రోజుల్లో ఆ చిన్న కళహమైన సరే పెట్టుకోకపోవడం మంచిది కాదు, అది…

వృశ్చిక రాశి జనవరి – రాశి ఫలాలు

వృశ్చిక రాశి వారు 2వ తారీకు పంతాలకు పట్టింపులు పోవడం మంచిది కాదు. 5, 11, 27 వ తేదీలలో ఆర్ధిక…

తులారాశి జనవరి – రాశి ఫలాలు

తులారాశి వారు మూడవ వారంలో సంతనసాయోధ్యకు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఆ విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచడం మంచిది. పౌర్ణమి రోజు వాహనాలు నడిపేటప్పుడు…

కన్యా రాశి జనవరి – రాశి ఫలాలు

కన్యా రాశి వారికి ఈ నెల 2, 15, 23 వ తేదీలలో చేసే వృత్తి లేదా ఉద్యోగాలలో మీ పై…

సింహ రాశి జనవరి – రాశి ఫలాలు

సింహ రాశి వారు 4 మరియు 21 వ తేదీలలో బంధువులతో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచింది లేకపోతే అనవసరమైన వాగ్వాదాలు జరిగే…