హైదరాబాద్ దెగ్గరలో అద్భుత కోట -భువనగిరి – నిన్న నేడు ట్రావెల్ స్టోరీ

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం 2014లో రెండుగా విడిపోయాక తెలంగాణ ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఎక్కడ ఏ మంచి ప్రదేశం ఉన్న దాన్ని…

తెలంగాణ ఊటీ – అనంతగిరి పర్వతాల అందాలు – నిన్న నేడు ట్రావెల్ స్టోరీ

  హైదరాబాద్ నుండి కేవలం 65 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఊటీ లాంటి ప్రదేశం ఉందంటే ఇక రాజధాని వాసులకు పండగే కదా.…